Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Ośrodka jest gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie zasobu zainteresowanym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. tekst jednolity Dz.U. z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 276) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Ośrodka jest gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie zasobu zainteresowanym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. tekst jednolity Dz.U. z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 276) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Zasób prowadzony jest postaci analogowej na którą składają się mapy drukowane oraz w postaci cyfrowej – mapy i bazy danych.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności:
1. pozyskiwanie materiałów do zasobu:
- w trybie art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartografioczne
- w trybie kupna lub darowizny
- w drodze udzielenia przez służbę geodezyjną 
   zamówienia   publicznego
2. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu
3. zarządzanie i modernizacja materiałów zasobu
4. udostępnianie materiałów zasobu
- do użytku powszechnego
- w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
5. współpraca z powiatowymi organami administracji w zakresie 
    tworzenia wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji
    o terenie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WODGiK
Data utworzenia:2020-05-27
Data publikacji:2020-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Rejman
Osoba wprowadzająca dokument:WOJCIECH REJMAN
Liczba odwiedzin:706