Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych klas obiektów na obszarze całego województwa podkarpackiego”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1.

14 lipca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

W odpowiedzi na pytania ewentualnego Wykonawcy zmieniono treść zapytania.

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

10 czerwca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

28 maja 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego