Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

W odpowiedzi na pytania ewentualnego Wykonawcy zmieniono treść zapytania.

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

10 czerwca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

28 maja 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY DZ.261.02.02- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

19 marca 2021
Czytaj więcej o: PRZETARG NIEOGRANICZONY DZ.261.02.02- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA