Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021 - PO ZMIANACH

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych klas obiektów na obszarze całego województwa podkarpackiego”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (ze zmniejszonym zakresem prac) stanowi załącznik nr 1.

28 lipca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021 - PO ZMIANACH

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych klas obiektów na obszarze całego województwa podkarpackiego”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1.

14 lipca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

W odpowiedzi na pytania ewentualnego Wykonawcy zmieniono treść zapytania.

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

10 czerwca 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021