ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021 - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

ZAPYTANIE OFERTOWE DZ.261.01.03.2021

10 czerwca 2021

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

 

 

Zapraszamy do składania ofert 

Przedmiot zamówienia: (skrócony opis)

  • Dostawa urządzenia NAS do składowania materiałów geodezyjnych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości, plików wektorowych baz danych geodezyjnych), zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych.
  • Dostawa kompletnego zespołu przełączników sieciowych (stack) – 1 komplet składający się z 3 sztuk przełączników, zapewniający wysoka przepustowość danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe

druk oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WODGiK
Data utworzenia:2021-06-10
Data publikacji:2021-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Rejman / Joanna Janiga
Osoba wprowadzająca dokument:WOJCIECH REJMAN
Liczba odwiedzin:70