Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Ośrodka jest gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie zasobu zainteresowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności:

 • prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie i prowadzenie bazy danych topograficznych BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
 • tworzenie i prowadzenie tematycznych baz danych i opracowań kartograficznych dla obszaru województwa,
 • weryfikacja, kontrola i odbiór zlecanych prac,
 • współpraca z organami służby geodezyjnej i kartograficznej,
 • współpraca z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Marszałka Województwa mieszczących się w ramach kompetencji Ośrodka,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Ośrodka jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WODGiK
Data utworzenia:2020-05-27
Data publikacji:2020-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Rejman
Osoba wprowadzająca dokument:WOJCIECH REJMAN
Liczba odwiedzin:1280