WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Poniedziałek, 26 śierpień 2019

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

44

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

44

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

7973

Pracownicy

» Pracownicy

7623

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1838

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

397

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

587

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

588

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

491

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

390

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1278

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

441

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

354

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

631

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

588

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

508

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

330

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1419

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

975

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

712

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

791

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

453

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

972

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2674

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

949

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

899

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1504

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1124

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

48

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

971

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

356

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

321

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

591

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

527

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

413

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1679

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

863

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

950

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

809

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

762

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

541

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

282

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

265

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

18

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

733

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

393

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

289

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

240

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1179

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1023

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

802

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

523

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

505

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

101

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

36

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

313

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

219

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

226

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1258

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

847

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

864

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

681

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

641

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

482

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

104

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

70

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2022

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

285

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

142

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

152

Status prawny

Statut

» Statut

4824

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5622

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5369

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

49

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

43

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6012

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

622

» Nabór na wolne stanowisko pracy

656

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

138

» Informacja o wyniku naboru

44

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

440

» Nabór na wolne stanowisko pracy

664

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

59

» Informacja o wyniku naboru

24

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4698

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

74

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1654

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

66

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1094

BIP Bialy Orzel ver. 1.1