WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Sobota, 23 marzec 2019

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

7808

Pracownicy

» Pracownicy

7538

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1818

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

378

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

563

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

570

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

468

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

369

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1259

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

422

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

333

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

614

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

509

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

490

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

313

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1403

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

958

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

681

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

769

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

424

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

949

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2654

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

932

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

882

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1485

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

991

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

951

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

330

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

255

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

565

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

498

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

390

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1659

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

840

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

930

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

790

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

744

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

525

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

260

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

233

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

715

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

374

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

270

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

219

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1156

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1003

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

784

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

502

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

484

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

79

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

296

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

203

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

206

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1239

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

827

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

843

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

658

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

619

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

464

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

83

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

39

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2004

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

267

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

125

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

128

Status prawny

Statut

» Statut

4780

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5573

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5331

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

28

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

23

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

5975

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

579

» Nabór na wolne stanowisko pracy

629

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

10

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

412

» Nabór na wolne stanowisko pracy

636

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

1

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4635

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

2

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1563

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

913

BIP Bialy Orzel ver. 1.1