WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 25 czerwiec 2019

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

25

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

25

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

7919

Pracownicy

» Pracownicy

7588

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1827

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

387

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

576

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

579

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

481

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

381

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1268

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

431

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

344

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

623

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

561

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

498

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

321

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1410

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

966

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

696

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

780

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

444

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

959

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2663

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

941

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

891

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1495

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1088

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

960

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

345

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

286

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

576

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

513

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

400

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1669

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

852

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

940

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

799

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

755

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

534

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

271

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

251

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

724

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

385

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

279

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

230

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1168

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1013

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

794

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

514

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

495

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

92

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

304

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

211

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

216

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1249

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

837

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

853

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

670

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

628

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

473

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

93

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

57

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2013

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

276

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

134

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

141

Status prawny

Statut

» Statut

4805

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5602

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5354

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

38

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

34

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

5996

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

611

» Nabór na wolne stanowisko pracy

647

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

122

» Informacja o wyniku naboru

27

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

428

» Nabór na wolne stanowisko pracy

653

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

51

» Informacja o wyniku naboru

11

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4677

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

58

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1640

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

52

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1068

BIP Bialy Orzel ver. 1.1