WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 23 styczeń 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

104

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

106

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8101

Pracownicy

» Pracownicy

7729

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1878

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

437

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

627

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

629

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

531

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

431

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1317

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

478

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

396

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

671

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

625

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

550

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

372

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1462

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1016

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

768

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

834

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

503

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1020

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2717

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

990

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

939

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1545

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1306

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

307

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1010

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

398

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

399

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

645

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

582

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

456

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1720

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

903

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

990

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

851

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

802

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

586

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

329

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

310

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

151

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

775

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

431

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

330

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

282

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1219

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1065

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

842

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

561

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

544

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

143

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

90

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

353

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

262

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

264

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1297

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

886

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

905

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

720

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

679

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

523

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

148

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

129

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

53

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2063

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

323

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

189

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

202

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

103

Status prawny

Statut

» Statut

4884

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5693

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5423

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

98

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

86

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6069

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

663

» Nabór na wolne stanowisko pracy

700

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

182

» Informacja o wyniku naboru

90

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

477

» Nabór na wolne stanowisko pracy

702

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

98

» Informacja o wyniku naboru

63

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4748

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

129

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1694

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

115

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1159

BIP Bialy Orzel ver. 1.1