WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Piątek, 21 luty 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

116

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

121

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8126

Pracownicy

» Pracownicy

7769

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1888

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

445

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

637

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

638

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

539

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

439

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1325

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

486

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

405

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

679

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

634

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

559

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

381

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1471

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1023

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

780

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

844

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

511

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1027

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2729

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

999

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

946

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1555

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1321

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

317

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1021

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

406

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

411

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

652

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

599

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

469

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1729

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

911

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

997

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

861

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

809

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

594

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

337

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

318

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

160

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

785

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

440

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

338

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

290

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1229

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1073

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

850

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

571

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

552

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

151

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

99

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

362

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

271

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

273

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1307

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

896

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

914

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

730

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

688

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

533

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

157

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

140

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

62

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2071

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

331

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

197

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

211

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

115

Status prawny

Statut

» Statut

4899

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5708

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5435

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

111

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

98

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6088

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

672

» Nabór na wolne stanowisko pracy

709

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

195

» Informacja o wyniku naboru

103

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

486

» Nabór na wolne stanowisko pracy

712

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

110

» Informacja o wyniku naboru

75

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4760

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

143

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1703

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

126

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1175

BIP Bialy Orzel ver. 1.1