WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 2 kwiecień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

136

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

138

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8164

Pracownicy

» Pracownicy

7800

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1900

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

457

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

649

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

651

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

552

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

451

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1338

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

500

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

417

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

692

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

648

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

570

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

396

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1486

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1036

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

794

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

857

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

525

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1042

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2748

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

1013

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

960

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1567

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1352

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

335

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1033

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

420

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

428

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

670

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

612

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

481

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1742

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

926

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

1010

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

873

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

822

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

608

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

349

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

331

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

176

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

798

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

454

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

355

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

305

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1242

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1087

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

865

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

586

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

566

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

165

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

111

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

47

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

375

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

284

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

285

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1319

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

909

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

926

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

744

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

701

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

548

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

169

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

151

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

75

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2085

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

344

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

211

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

224

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

126

Status prawny

Statut

» Statut

4920

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5728

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5457

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

130

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

118

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6107

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

692

» Nabór na wolne stanowisko pracy

729

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

211

» Informacja o wyniku naboru

123

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

499

» Nabór na wolne stanowisko pracy

724

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

122

» Informacja o wyniku naboru

85

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4780

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

159

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1716

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

139

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1193

BIP Bialy Orzel ver. 1.1