WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Piątek, 29 maj 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

192

» 2019

20

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

179

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8391

Pracownicy

» Pracownicy

7875

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1918

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

477

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

672

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

668

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

572

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

470

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1355

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

517

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

437

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

709

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

664

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

589

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

415

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1507

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1054

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

820

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

882

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

545

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1060

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2776

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

1030

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

979

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1588

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1420

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

362

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1051

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

439

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

449

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

690

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

644

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

498

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1760

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

942

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

1028

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

893

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

839

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

625

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

366

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

349

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

197

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

815

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

472

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

372

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

326

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1261

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1105

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

881

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

604

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

584

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

183

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

131

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

67

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

393

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

301

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

304

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1338

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

927

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

946

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

762

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

719

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

565

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

187

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

170

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

95

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2102

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

361

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

228

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

242

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

146

Status prawny

Statut

» Statut

4959

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5770

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5491

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

159

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

146

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6143

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

718

» Nabór na wolne stanowisko pracy

756

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

239

» Informacja o wyniku naboru

155

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

518

» Nabór na wolne stanowisko pracy

744

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

141

» Informacja o wyniku naboru

108

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4805

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

183

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1735

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

160

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1232

BIP Bialy Orzel ver. 1.1