WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Niedziela, 20 październik 2019

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

67

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

69

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8020

Pracownicy

» Pracownicy

7661

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1854

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

412

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

601

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

605

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

505

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

404

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1293

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

457

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

370

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

649

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

604

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

524

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

345

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1435

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

991

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

734

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

808

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

473

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

989

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2689

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

966

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

916

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1520

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1212

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

242

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

985

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

371

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

365

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

612

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

546

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

431

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1696

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

878

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

965

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

825

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

777

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

562

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

299

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

286

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

110

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

749

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

409

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

305

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

257

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1193

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1039

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

818

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

539

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

521

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

118

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

330

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

238

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

241

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1274

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

863

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

881

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

698

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

657

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

497

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

126

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

100

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2038

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

300

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

163

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

178

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

57

Status prawny

Statut

» Statut

4845

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5652

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5390

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

68

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

60

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6037

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

640

» Nabór na wolne stanowisko pracy

676

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

155

» Informacja o wyniku naboru

64

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

456

» Nabór na wolne stanowisko pracy

678

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

76

» Informacja o wyniku naboru

41

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4716

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

93

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1672

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

84

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1122

BIP Bialy Orzel ver. 1.1