WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Sobota, 19 styczeń 2019

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

7696

Pracownicy

» Pracownicy

7498

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1809

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

370

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

551

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

561

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

460

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

361

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1228

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

413

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

324

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

605

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

455

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

480

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

304

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1394

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

950

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

668

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

754

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

405

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

939

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2642

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

919

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

871

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1475

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

974

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

940

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

314

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

210

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

554

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

488

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

379

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1651

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

832

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

920

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

781

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

736

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

514

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

250

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

195

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

704

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

364

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

258

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

202

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1145

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

992

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

772

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

488

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

473

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

287

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

193

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

195

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1230

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

818

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

834

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

649

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

610

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

454

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

74

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

9

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

1996

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

257

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

112

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

96

Status prawny

Statut

» Statut

4762

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5551

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5314

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

18

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

12

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

5952

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

565

» Nabór na wolne stanowisko pracy

614

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

401

» Nabór na wolne stanowisko pracy

618

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4579

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1541

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

883

BIP Bialy Orzel ver. 1.1