WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

210

» 2019

39

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

202

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8556

Pracownicy

» Pracownicy

7909

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1933

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

500

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

697

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

690

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

598

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

491

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1372

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

534

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

455

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

728

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

688

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

607

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

434

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1524

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1073

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

842

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

902

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

565

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1075

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2803

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

1046

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

996

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1602

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1543

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

388

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1067

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

457

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

468

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

708

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

664

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

514

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1781

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

960

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

1045

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

911

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

860

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

646

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

384

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

367

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

216

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

831

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

490

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

391

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

341

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1277

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1123

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

902

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

619

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

600

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

201

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

149

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

87

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

408

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

317

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

322

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1353

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

948

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

965

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

777

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

737

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

582

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

205

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

186

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

112

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2119

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

376

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

244

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

260

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

163

Status prawny

Statut

» Statut

4981

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5791

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5514

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

180

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

161

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6165

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

735

» Nabór na wolne stanowisko pracy

773

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

255

» Informacja o wyniku naboru

177

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

539

» Nabór na wolne stanowisko pracy

758

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

159

» Informacja o wyniku naboru

125

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4826

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

203

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1750

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

178

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1249

BIP Bialy Orzel ver. 1.1