WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Sobota, 23 marzec 2019

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

 
 

ADRES

 

 

 


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
ul. Targowa 1

 

NIP:
813-10-02-831

 

tel. (017) 862-74-71 w. 197
tel./fax (017) 852-59-57


e-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl

strona:  www.wodgik.rzeszow.pl

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2005-10-28
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2015-03-24

Czytano: 7808 razy.    Załączników: 0

BIP Bialy Orzel ver. 1.1