WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

 
 

Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

 

 

 

WODGiK w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

 

 

Załączniki

1.

02_nabor_ogloszenie.pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

2.

02_Zal_01_oswiadczenie_ustawa.pdf

załącznik nr 1 do ogłoszenia

3.

02_Zal_02_oswiadczenie_kod.pdf

załącznik nr 2 do ogłoszenia

4.

02_Zal_03_oswiadczenie_dane_osob.pdf

załącznik nr 3 do ogłoszenia

5.

02_Zal_04_oswiadczenie_programyGIS.pdf

załącznik nr 4 do ogłoszenia

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2019-03-21
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2019-03-22

Czytano: 255 razy.    Załączników: 5

BIP Bialy Orzel ver. 1.1