WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 2 lipiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

SIWZ

 
 

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

 

 

 

 

 

Załączniki

1.

WODGiK SIWZ BDOT_czesc1.pdf

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

2.

z1_formularz_oferty_cenowy_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

3.

z2_JEDZ_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

4.

z3_wykaz_wykonanych_uslug_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

5.

z4_wykaz_osob_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

6.

z5_grupa_kapitalowa_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

7.

z6_oswiadczenia_DZ_261_02_02.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

8.

z2_espd-request.zip

Załącznik nr 2 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - JEDZ wersja edytowalna xml dla serwisu ESPD wraz z opisem ( plik skompresowany .zip)

9.

WODGiK SIWZ BDOT_czesc1_zmiany.pdf

ZMIANY w SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

10.

WODGiK SIWZ BDOT_czesc1_tekst_jednolity.pdf

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

11.

z1_formularz_oferty_cenowy_DZ_261_02_02_zm.docx

OBOWIĄZUJĄCY PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do SIWZ zamówienie DZ.261.02.02.2018 - wersja edytowalna

12.

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_abf09890-aa85-46c2-a6b3-e5d771df8ef9.asc

Klucz publiczny miniPortal UZP

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2018-10-22

Czytano: 357 razy.    Załączników: 12

BIP Bialy Orzel ver. 1.1