WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

SIWZ

 
 

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

 

 

 

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 Numer ogłoszenia w BZP: 244088 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 wraz z załącznikami.

 

 

Załączniki

1.

SIWZ_3321_3.pdf

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012

2.

Z1 wzor oferty.pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty

3.

Z3 oswiadczenie.pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenie

4.

Z5-przedmiot zamowienia.pdf

Załącznik nr 5 - przedmiot zamówienia

5.

Z2_oswiadczenie.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie

6.

Z4_projekt umowy.pdf

Załącznik nr 4 - projekt umowy

7.

Ogloszenie_250968_2012.pdf

WAŻNE !!! Ogłoszenie o zmianie w Załączniku nr 5 do SIWZ

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2012-07-10

Czytano: 960 razy.    Załączników: 7

BIP Bialy Orzel ver. 1.1