WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Niedziela, 9 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

SIWZ

 
 

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

 

 

 

 

 

Załączniki

1.

WODGiK SIWZ TOPO_3321_10_2017.pdf

SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

2.

z1_formularz_oferty_ceny.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - wersja edytowalna

3.

z2_JEDZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - wersja edytowalna

4.

z3_wykaz_wykonanych_uslug.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - wersja edytowalna

5.

z4_wykaz_osob.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - wersja edytowalna

6.

z5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - wersja edytowalna

7.

z2_espd-request.xml

Załącznik nr 2 do SIWZ zamówienie 3321/10/2017 - JEDZ wersja edytowalna xml dla serwisu ESPD

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2017-08-22

Czytano: 516 razy.    Załączników: 7

BIP Bialy Orzel ver. 1.1