WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniu

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018 - Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I . Numer ogłoszenia w ted.europa.eu: 2018/S 203-462585; data wysłania ogłoszenia: 17/10/2018 Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

Ogłoszenie o zmianie zamówienia DZ.261.02.02.2018 - Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I . Numer ogłoszenia w ted.europa.eu: 2018/S 218-500188; Ogłoszenie o zmianie zamówienia DZ.261.02.02.2018 <

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2018-10-22
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2018-11-13

Czytano: 468 razy.    Załączników: 0

BIP Bialy Orzel ver. 1.1