WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniu

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie kalibracji rastrów mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 dla obszaru woj. podkarpackiego i opracowanie bazy danych gleb dla powiatów brzozowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego i m. Rzeszów.” http://ted.europa.eu pod nazwą: PL- Rzeszów: Usługi bazy danych numer 2011/S 199-324609 , Ogłoszenie o zamówieniu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych numer 2011/S 199-324609

 

 

Załączniki

1.

ogloszenie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2011-10-14
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2011-10-16

Czytano: 2803 razy.    Załączników: 1

BIP Bialy Orzel ver. 1.1