WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniu

 
 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu DZ-3321/3/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dla prawidłowego funkcjonowania WODGiK w Rzeszowie Ogłoszenie nr 250968-2012 z dnia 2012-07-13 r. - Rzeszów ( zmieniono parametry CPU w załączniku nr 5 do SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 250968-2012 z dnia 2012-07-13 r. - Rzeszów

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2012-07-13
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2012-07-13

Czytano: 996 razy.    Załączników: 0

BIP Bialy Orzel ver. 1.1