WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Wtorek, 4 śierpień 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Budżet

Bilanse

 
 

2019

 

 

 

 

 

Załączniki

1.

bilans_2019.pdf

Bilans jednostki budżetowej za 2019 r.

2.

RZS_2019.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

3.

ZZF_2019.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

4.

informacja_dod_2019.pdf

Informacja dodatkowa

5.

zalcznik_do _inf_dod_2019.pdf

Załączniki do informacji dodatkowej

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2020-05-07

Czytano: 39 razy.    Załączników: 5

BIP Bialy Orzel ver. 1.1