Udostepnianie zasobu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2020
 Udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego:

Mapy drukowane – udostępnianie  prowadzone jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz od 730 do 1515, zakupu można dokonywać osobiście lub poprzez zamówienie pisemne pocztą, mapy mogą być wysyłane drogą pocztową.
Materiały cyfrowe zasobu - udostępniane są na podstawie wniosków  które można składać osobiście lub przesłać pocztą.
 
  • Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Aby otrzymać dane w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy prawidłowo wypełniony Wniosek skierować do Marszałka Województwa Podkarpackiego i przesłać na adres: Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Wniosek powinien być zgodny z Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym lub zawierać wszystkie dane opisane w § 2.2. wyżej wymienionego rozporządzenia. Po akceptacji Wniosku, dane przygotowuje WODGiK.  
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WODGiK
Data utworzenia:2020-05-28
Data publikacji:2020-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Rejman
Osoba wprowadzająca dokument:WOJCIECH REJMAN
Liczba odwiedzin:535